Wat kunnen wij voor u betekenen?


Sialtech is een internationaal opererend veldwerkbedrijf met vier vestigingen in Nederland, dat gespecialiseerd is in

milieukundig, geotechnisch en archeologisch veldonderzoek. 

Nieuws

 • Nieuwe Sonic boormachine voor Sialtech


  Sialtech breidt haar machinepark verder uit met een sonische boorstelling. De CompactRotoSonic High Output XL Max.   De boormachine is uitgerus…
  Lees verder...

  Sialtech expands with a new workboat


  Besides performing a wide range of environmental and geotechnical soil researches on land, water sediment research forms an increasing part of Sialtec…
  Lees verder...

  Sialtech expands fleet with sixth sonic rig


  Sialtech added a new sonic drilling rig to the fleet, the SmallRotoSonic PL.   The SmallRotoSonic PL (SRS-PL) excels in capturing the powerful …
  Lees verder...
 • Duurzaamheidsverslag 2016 gepubliceerd


  Sialtech presenteert met trots haar duurzaamheidsverslag over 2016. Wij hebben de uitstoot van ons wagenpark verder kunnen verlagen en het is ons gelu…
  Lees verder...

  Sialtech stapt over naar de ISO 9001-2015


  Sialtech is per 13 april 2018 van de ISO 9001-2008 naar de de ISO 9001-2015 overgestapt.


  Lees verder...

  Duurzaamheidsverslag 2017 gepubliceerd


  Sialtech presenteert haar duurzaamheidsverslag over 2017. In overleg met onze CI hebben wij besloten om onze referentiedatum naar 2016 te verschuiven…
  Lees verder...
 • Sialtech ontvangt voortgangsrapportage U15


  Sialtech heeft in 2017 wederom meegwerkt aan de CO2 voetafdruk scan van U15. De gegevens hiervoor hebben wij in de vorm van een voortgangsrapportage o…
  Lees verder...

  Sialtech publiceert CO2 gegevens eerste helft 2018


  Sialtech heeft de CO2 uitstoot voor het eerste halfjaar van 2018 naast die van 2017 gelegd. Er zijn nog enkele onzekerheden: - Omdat er nog geen geg…
  Lees verder...

  Sialtech stapt over op Duurzame Energie


  Vanaf 1 april 2019 neemt Sialtech duurzame groene stroom af van Engie. Deze stroom wordt opgewekt in de Riedpolder, een windmolenpark tussen Harlinge…
  Lees verder...
 • Sialtech gecertificeerd voor de VCA 2017/06


  Sialtech heeft zich succesvol gecertificeerd voor VCA** 2017/06.

  Ons certificaat is onder certificeringen te downloaden.


  Lees verder...

  Sialtech stapt over op duurzame energie.


  Vanaf vandaag neemt Sialtech duurzame groene stroom af van Engie. Deze stroom wordt opgewekt in de Riedpolder, een windmolenpark tussen Harlingen en …
  Lees verder...

  Sialtech hercertificeert voor CO2 ladder


  Sialtech heeft per april 2019 het CO2 certificaat op trede 3 succesvol verlengd. Vanaf april zijn onze vestigingen en steunpunten CO2 neutraal op het…
  Lees verder...

Grondboringen

Grondboringen

Sialtech beschikt over een compleet machinepark. Daarbij zijn vrijwel alle gangbare boortechnieken vertegenwoordigd: van zeer compacte tot ruim bemeten boorstellingen. Nagenoeg iedere boorlocatie is met ons materieel te bereiken. Uitgangspunt van Sialtech is om onze klanten alle veldwerkmogelijkheden die voor hen van belang zijn aan te kunnen bieden, zonder afhankelijk te zijn van derden. Daarom investeren we doorlopend in nieuw boormaterieel en zorgen we ervoor dat onze machines up-to-date blijven.

 

Boortechnieken:

 •  Handmatige boringen
 •  RotoSonic boringen
 •  Avegaarboringen
 •  Pulsboringen
 •  Kernboringen
 •  Druk- en slagboringen
 •  Sonische boringen

 

Zie onder ’Projecten’ een aantal van de door ons uitgevoerde werken.

Uitrusting

Uitrusting

Milieu

Milieu

Bij bodemonderzoeken is het veldwerk een belangrijke schakel. Onzorgvuldig of onvolledig uitgevoerd veldwerk heeft directe gevolgen voor de kwaliteit van het eindproduct. Omdat goed veldwerk nu eenmaal heel andere eisen stelt aan de organisatie dan de verwerking van de uitkomsten ervan, kiezen steeds meer bedrijven en instellingen voor een in veldwerk gespecialiseerd bedrijf: Sialtech!

 

Sialtech speelt een belangrijke rol in de Nederlandse regelgeving op het gebied van milieukundig bodemonderzoek als lid van het VKB (Vereniging Kwaliteitsborging Bodembeheer) en als voorzitter van de sectie metingen binnen het SIKB (het SIKB is opgezet om continu en structureel de richtlijnen van het bodembeheer in Nederland te verbeteren). Verder is Sialtech lid van de NEN-subcommissie Veldwerk.

 

Diensten

 • monstername grond
 • monstername oppervlaktewater
 • monstername waterbodem
 • monstername grondwater
 • monstername bodemlucht
 • Sorbi Sense
 • partijbemonsteringen
 • milieukundige begeleiding
 • asbestonderzoek grond
 • XRF-metingen
 • MIP-metingen

 

Zie onder ’Projecten’ een aantal van de door ons uitgevoerde werken.

Geotechniek

Geotechniek

Sialtech beschikt over geavanceerde apparatuur en ervaren personeel om geotechnisch bodemonderzoek uit te voeren. Het type uitrusting dat wordt ingezet voor het grondonderzoek is afhankelijk van de begaanbaarheid en toegankelijkheid van het terrein. Wij voeren zowel op land als op water sonderingen en boringen uit.

 

Diensten

 • monstername waterbodem
 • statische diepsonderingen 10t/20t
 • pressiometerproeven
 • monstername grond

 

Zie onder ’Projecten’ een aantal van de door ons uitgevoerde werken.

Archeologie

Archeologie

Sialtech biedt de volgende archeologische diensten aan:

 • Combinatie milieu- en archeologisch veldonderzoek met zowel milieutechnische als archeologische boorprofielbeschrijvingen*
 • Archeologisch prospectie veldonderzoek (IVO-O). Dit betreft geen complete rapportage, maar wij kunnen u wel voorzien van een (uitgebreide) veldwerkrapportage, waarin de geologische, bodemkundige en sedimentologische eigenschappen beschreven worden conform de NEN 5104 en de Archeologische Standaard Boorbeschrijvingsmethode (ASB)*
 • Rapportage paleogeografie, landschapsinterpretatie en eventuele (geo)morfologische kenmerken van het plangebied en de relatie tot een archeologische verwachting*
 • Geologisch onderzoek, voornamelijk beschrijvingen van soft-sediment conform NEN 5104 
 • Ondersteuning op het gebied van geologische profielopnames, boorwerk, boorbeschrijvingen en landschapsinterpretaties
 • Inmeten van boorpunten met een GPS-systeem (Sokkia) en het inmeten van archeologische sporen met een (Sokkia) RTS in een proefsleuf of locatie met opgravingen
 • Assistentie bij geofysisch archeologisch onderzoek, voornamelijk weerstandsmetingen

 

*) Voorwaarde is een door een KNA Archeoloog opgesteld Plan van Aanpak (PvA).

 

Sialtech voert archeologische boringen uit met behulp van de volgende boortechnieken:

 • handboor
 • volle avegaar
 • Sonic met aqualock sampler van 70 mm
 • Geoprobe inclusief liner
 • kernboring met core-barrel

 

Met de Sonic, Geoprobe en kernboor wordt een vrijwel ongestoord grondmonster verkregen.

 

Diensten

 • monstername grond

 

Zie onder ’Projecten’ een aantal van de door ons uitgevoerde werken.

Geohydrologie

Geohydrologie

Geohydrologisch veldonderzoek wordt verricht om de bodemopbouw en de waterdoorlatende eigenschappen van de bodem in kaart te brengen. Kennis omtrent deze waterdoorlatendheid is onder andere belangrijk bij waterstandsverlagingen (bronbemalingen) en het bepalen van de mogelijkheden voor drainage of infiltratie.

 

Diensten

 • pompproeven 
 • aanleg grondwatermeetnetten 
 • installatie en uitlezen data-logger

 

Zie onder ’Projecten’ een aantal van de door ons uitgevoerde werken.

Waterbodem

Waterbodem

Naast de uitvoering van de meest uiteenlopende milieutechnische en geotechnische bodemonderzoeken op het land, vormt waterbodemonderzoek de laatste jaren een steeds groter deel van de werkzaamheden van Sialtech. Vele waterwegen in Nederland zijn al door ons onderzocht.

 

Sialtech beschikt over het juiste materieel, waaronder een viber-corer en een eigen werkboot, om elk waterbodemonderzoek met succes af te kunnen ronden. Omdat plaatsbepaling bij de uitvoering van waterbodemonderzoek een belangrijke rol speelt, beschikken we over 06-GPS systemen voor nauwkeurige navigatie op het water en voor een nauwkeurige inmeting van de monsternamepunten.

 

Of het nu gaat om de toplaag van een slootbodem of de waterbodem van de diepste en drukste zeehavens, Sialtech kan alles aan.

 

Diensten

 • viber-corer
 • steekguts
 • Biber (boot)
 • Sonic
 • zuigerboor
 • Beeker sampler
 • multi-sampler
 • Van Veen-happer
 • Beeker sedimentsteker
 • Aqualock
 • pulsboring
 • valbom

 

Zie onder ’Projecten’ een aantal van de door ons uitgevoerde werken.

Projecten